Disclaimer - RBMT

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is de grootst mogelijke aandacht besteed aan de informatie op deze website. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten.

RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs B.V. kan daarom in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de (persoons)gegevens welke via de website zijn ingevuld of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens.