RICS Regulated Firm - RBMT
Wij zijn er trots op dat wij sinds 2014 als “RICS regulated firm” gekwalificeerd zijn. Het lidmaatschap van de Royal Intitution of Chartered Surveyors staat voor integer handelen, betrouwbare advisering, de hoogste kwaliteit van dienstverlening, verantwoordelijkheid nemen en respectvol handelen. Kwalificaties waarmee wij sinds de oprichting van ons kantoor ons vak uitoefenen. Daarom past dit lidmaatschap bij de verdere professionalisering van ons kantoor en het verder uitdragen van deze waarden.


(RICS) taxatie aanvragen   Contact opnemen
Taxateurs bij RBMT zijn RICS gecertificeerd.

RICS Regulated Firm