Taxatiespecialisten - RBMT
Onze taxateurs zijn:

  • Ingeschreven in het register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
  • Gekwalificeerd als RICS Registered Valuer
  • Onafhankelijk (functiescheiding op objectniveau tussen makelaars en taxateurs)
  • Altijd op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen omdat ze voldoen aan de strenge normen van permanente educatie.

Wij zijn taxatiespecialisten en hebben een aantoonbare track-record in taxaties van:

  • Kantoren, winkels en bedrijfspanden
  • Exploitatievastgoed zoals horeca, jachthavens, recreatie- en vrijetijdsbedrijven
  • Projectontwikkeling en herontwikkeling
  • Grondwaardebepaling
  • Woningcomplexen of woningen, appartementen, kamers en studio’s voor beleggingsdoeleinden

Tevens hebben wij ruime ervaring als deskundige in huurprijsherzieningstrajecten ex artikel 7: 303 BW.


Vraag direct een offerte aan   Naar RICS taxaties

Print
nrvt_logo