Gemeente Heerenveen heeft de aanbesteding voor het vlotter en veiliger maken van de toe- en afritten van de A32 Heerenveen-Centrum en de K.R. Postraat gegund aan BAM Infra.

Omgevingsmanagers

BAM Infra is zowel landelijk, regionaal en lokaal actief en heeft veel specialismen in huis. Voor de A32 is onder andere integraliteit en onze samenwerking met de gemeente Heerenveen en omgeving van groot belang. Zo vertelt Tamara (omgevingsmanager BAM): “ Vanuit BAM sta ik altijd klaar om bedrijven en omwonenden te informeren over de werkzaamheden en de eventuele hinder die verwacht kan worden. Het is voor mij belangrijk dat de omgeving weet waar ze moeten zijn met vragen en-/of klachten. Ik ga graag in gesprek om samen tot oplossingen te komen”. Dit is ook precies wat de gemeente Heerenveen als opdrachtgever verwacht van BAM. Martijn te Wierik (Omgevingsmanager Heerenveen beter bereikbaar): “Met BAM hebben wij een aannemer gevonden die niet alleen veel ervaring heeft met de uitvoering in grote infrastructurele werken, maar ook gewend is om deze werkzaamheden omgevingsbewust uit te voeren. Hinder en overlast zijn helaas niet te voorkomen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat BAM de overlast zoveel mogelijk gaat beperken”.

Werkzaamheden


Momenteel is BAM achter de schermen bezig met het uitwerken van het definitieve ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden buiten. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2020. Hierover worden omwonenden en geïnteresseerden tijdig geïnformeerd.

Het project wordt in fases uitgevoerd, waarbij omwonenden en bedrijven ruim van te voren geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de hinder die daarmee gepaard gaat. Gedurende de werkzaamheden gaat BAM op een aantal momenten in de bouwperiode, proactief feedback ophalen door in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven. Op basis van deze feedback sturen wij waar nodig de communicatie bij.

Contact

Heeft u vragen over het project? Loop dan op maandag of donderdag tussen 8.00 en 16.00  binnen bij het projectbureau Heerenveen beter bereikbaar aan Het Meer 67.