De Nederlandse kantorenmarkt heeft een sterk eerste half jaar achter de rug, zo blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van de kantorenmarkt. Onder invloed van gunstige macro-economische omstandigheden is 33% meer kantoorruimte verhuurd en verkocht dan in de eerste helft van 2017.

Toename vraag

In de eerste helft van 2018 nam zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve vraag toe. Door economische groei maken meer gebruikers de stap naar nieuwe huisvesting. In de eerste helft van 2018 is in totaal 847.000 m² kantoorruimte opgenomen, daarmee is bijna het niveau van 2006 bereikt. Ondanks de groei van flexibele kantoorconcepten neemt het aantal verhuringen van traditionele kleine kantoorruimtes eveneens toe. Het opnamevolume van kleine metrages is met bijna een vijfde toegenomen.

Huurprijzen opwaartse trend

Als gevolg van de bloeiende kantorenmarkt is het aanbod in een jaar tijd met bijna 1 miljoen m² afgenomen, nu staat nog slechts 4,7 miljoen m² kantoorruimte te koop of te huur. Als gevolg van de sterke aanboddaling in Amsterdam, neemt Rotterdam media 2018 de koppositie over wat betreft beschikbaar aanbod. Doordat landelijk het aanbod steeds verder achterblijft bij de vraag, vertonen de huurprijzen een opwaartse trend. In de geanalyseerde regio’s in de mediane huurprijs opgelopen naar circa € 120 per m² . In de eerste helft van 2017 bedroeg de mediane huurprijs nog
€ 115 per m² .

Bron: PropertyNL

Huren of kopen

Wilt u (misschien) een object huren of kopen? Wat is de volgende stap en wat zijn uw mogelijkheden? Laat onze bedrijfsmakelaar zijn licht schijnen over uw situatie. RBMT begeleidt u bij aankoop en aanhuur. Als ondernemer wilt u geen onnodige risico’s lopen. Daarom nemen wij financieel, juridisch, bouwkundig en publiekrechtelijk gezien uw risico’s weg.