In de uitgave van NVM Business komen de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed van het jaar 2018 aan bod. Naast landelijke  marktontwikkelingen wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Friesland.

Nederlandse en Friese kantorenmarkt
De vraag naar kantoorruimte is in 2018 op peil gebleven. Opvallend was dat ondanks de gunstige afzet van kantoorruimte er minder grote transacties tot stand werden gebracht. De nadruk lag vooral op kleine verhuurtransacties tot 1.000 m². Wat ook in het oog sprong was, dat het grootste deel van de gerealiseerde opname betrekking had op bestaande gebouwen. De vraag naar kleine verhuurtransacties in Friesland gaf het afgelopen jaar een lichte verbetering te zien.

Kenmerkend voor de Nederlandse kantorenmarkt was verder dat de leegstand van kantoorgebouwen voor het vierde achtereenvolgende jaar een daling te zien gaf. Deze teruggang werd vooral veroorzaakt door
de grote opname van bestaande kantoren. In Friesland bleef de leegstand wel aan de hoge kant.

Nederlandse en Friese winkelmarkt
De leegstand van grotere winkelunits was heel lastig in te vullen. De kloof tussen de grote steden en de rest van Nederland nam daarmee verder toe. In tal van steden konden de huurprijzen in 2018 geen stand houden, met als resultaat dat deze in zijn algemeenheid onder druk stonden.

In Friesland was met name Leeuwarden en Drachten een daling van het aanbod te zien. Dit kwam doordat leegstaande winkelpanden een andere bestemming kregen: verschillende winkels werden omgebouwd tot woningen. In de overige steden van Friesland bleef het winkelaanbod onveranderd.

Nederlandse en Friese bedrijfsruimtemarkt
De positieve stemming op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt heeft ook in 2018 doorgezet. Het aanbod van bedrijfsruimten ging verder omlaag, al was de afname minder groot dan in voorgaande jaren.

Het opnamevolume van bedrijfsruimte in Friesland lag in 2018 een kwart hoger dan in het jaar ervoor. In totaal werd vorig jaar ruim 200.000 m² bedrijfsruimte verhuurd en verkocht. De vraag naar bedrijfsruimte kwam voornamelijk van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, die in Friesland nog altijd goed zijn vertegenwoordigd.

In het NVM business rapport is meer en gedetailleerde informatie te vinden over de commerciële vastgoedmarkt.