Op de daken van bedrijven in Nederland zou je vaker zonnepanelen verwachten. Met de vele vierkante kilometers die beschikbaar zijn, is er ruimte genoeg. Maar het is juridisch ingewikkeld om de financiering rond te krijgen. Nederlandse banken namen initiatief tot ontwikkeling van een standaardakte. Deze maakt financierbaarheid van zonnepanelen op daken van bedrijven makkelijker.

Zonnepanelen

Zonnepanelen op daken van bedrijven zijn interessant voor de eigenaren, vanwege extra inkomsten en de waardeontwikkeling van het vastgoed. “Daarom benaderen beheerders van zonnepanelen vaak eigenaren van bedrijfsvastgoed met de vraag of zij hun dak beschikbaar willen stellen voor de plaatsing van zonnepanelen”, vertelt Rik Aertsen. Hij is jurist bij ING, een van de banken die meedacht over de ontwikkeling van de standaardakte. Het initiatief is voortgekomen uit de Green Deal Financiering Duurzame Energieprojecten. ING werkte hierin samen met de andere banken zoals ABN AMRO, ASN, Rabobank en Triodos.

Opstalrecht

“Maar de financiering van zulke projecten is vrij complex, doordat er verschillende partijen bij betrokken zijn en die partijen hebben vaak verschillende belangen”, aldus Aertsen. “Zo wil de beheerder van zonnepanelen zekerheid dat hij eigenaar blijft van de panelen.” Ons privaatrecht stelt namelijk dat het eigendomsrecht van zaken die lange tijd op een gebouw zijn gemonteerd over kan gaan op de gebouweigenaar. Om dat te voorkomen moet een beheerder naar de notaris om opstalrecht te vestigen. “Het opstalrecht zorgt voor een scheiding van eigendom van het gebouw en van de panelen. Financiers van zonnepanelenbeheerders vragen daar ook vaak naar.”

Om het opstalrecht te vestigen is de medewerking nodig van de gebouweigenaar. Maar daarnaast ook van de hypotheekverstrekker. En die stelt daar weer voorwaarden aan, zoals de garantie dat zonnepanelen geen schade toebrengen aan het onderpand. De beheerder, de gebouweigenaar en de hypotheekverstrekker moeten daarover goede afspraken maken en deze vastleggen bij de notaris. Belangrijk is dat de eventuele huurder ook partij is in zulke projecten.

Standaardakte

“In juridische termen heet dit een ‘dakverhuurconstructie met opstalrecht’, vertelt Aertsen. “Bij grootschalige projecten is er voldoende geld en tijd voor maatwerkafspraken. Maar bij kleinere projecten kan dit vaak niet. Daardoor komen zonnepaneelprojecten soms niet van de grond. Dat vonden we jammer, dus daar hebben we een oplossing voor gezocht.”

Aertsen ging in gesprek met de NVB en juristen van de banken. Daarin ontstond het idee om een standaardakte te ontwikkelen voor de vestiging van het opstalrecht in deze situatie. Bij de uiteindelijke ontwikkeling daarvan waren vele partijen betrokken: banken die zakelijk vastgoed financieren, banken die zich bezighouden met duurzame energieprojecten, vertegenwoordigers uit de zonnepanelenbranche, vastgoedtaxateurs, de beroepsvereniging van notarissen, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), RVO en de overheid.

Stapje naar duurzaam ondernemen

De standaardakte is nu klaar. Maar wie kan hem gebruiken? Aertsen: “Alle partijen die betrokken zijn bij de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsvastgoed. Het is een modelakte. Partijen kunnen hem gebruiken als startpunt voor het maken van afspraken en zelf aanpassen.” Aertsen meent dat er een breed draagvlak is voor deze akte, omdat er zoveel partijen bij de ontwikkeling zijn betrokken. “De akte houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen. Het is mogelijk een klein stapje op weg naar financiering van duurzame energieprojecten en naar verduurzaming van onze energievoorziening.”

Bron: GreenDeals