Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 voldoen aan de energielabel C-verlichting. Dit betekent dat kantoren voorzien moeten zijn van energielabel A, B of C. Sinds 2008  kunnen kantoren een energielabel aanvragen. Vanaf 2016 is er een snelle stijging te zien (zie tabel). De groei is het grootst bij groene labels, ofwel energie labels A, B en C. Tot nu toe hebben ongeveer 68% van de gelabelde kantoren minimaal energielabel C.

Wat gebeurt er als u niet aan de verplichtingen voldoet?
Dit betekent dat uw pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt mag worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Over het algemeen is de gemeente waar het pand staat verantwoordelijk voor de handhaving hiervan.

Voor wie geldt deze energielabel C-verplichting niet?
Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. De energielabel C-verplichting geldt niet voor:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

Hoe voldoet uw bedrijf aan de energielabel C-verplichting?
Met de Energiebesparingsverkenner kantoren komt u erachter hoe u aan de energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Check uw energielabel
Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Dit kunt u bekijken op de website EP-online.

Bron: RVO