Veel bedrijven zitten in een pand dat niet (meer) goed is afgestemd op de ruimte die eigenlijk benodigd is. Hierdoor blijven delen van een bedrijfspand onbenut. Deze leegstand heeft een negatieve invloed op de waarde en daarnaast moeten de vaste lasten wel gewoon betaald worden. Een logische oplossing hiervoor is een deel van het bedrijfspand te verhuren. Maar wat zijn de mogelijkheden en waar moet u aan denken?

Mogelijkheden voor het deels verhuren van bedrijfspand

Wanneer u in een te groot pand zit kunt u ervoor kiezen om uw bedrijf te verhuizen naar een andere locatie, maar u kunt ook het leegstaande deel verhuren. De vraag hierbij is of u het ziet zitten om uw pand te delen met een andere partij.

Allereerst is het goed om na te gaan welke ruimte apart verhuurd kan worden en welke voorzieningen hier aanwezig zijn. Afhankelijk van de ruimte kan dit bijvoorbeeld worden verhuurd aan een partij ten behoeve van opslag of kantoorruimte. Het is goed om te bekijken hoe de toegang tot de ruimte is en wellicht zullen er een aantal aanpassingen gedaan moeten worden.

Belangrijke aandachtspunten voor het deels verhuren van een bedrijfspand

Voordat u besluit om een deel van uw pand te verhuren is het goed om na te denken over de volgende punten:

Welk gebruik is toegestaan?
De makelaar raadpleegt hiervoor altijd het bestemmingsplan. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en andere zaken.

Voor welke doelgroep is de ruimte geschikt?
Er is een groot verschil tussen opslag van goederen of een autogarage. Bedenk daarbij ook welke bedrijven passen bij de eigen bedrijfsvoering.

Welke huurprijs kan worden gevraagd?
De makelaar adviseert u welke huurprijs realistisch is. Daarnaast is het voor u van belang dat de opbrengst opweegt tegenover de kosten.

Wat is een gangbare huurtermijn?
Er kunnen bij onderhandelingen verschillende huurtermijnen worden overeengekomen. Dit is mede afhankelijk van het type pand dat wordt aangeboden (winkel of bedrijfsruimte).

Welke voorzieningen zijn nodig?
Denk daarbij aan aansluitingen voor gas, water en elektra of bijvoorbeeld krachtstroom en sanitaire voorzieningen. Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar de brandveiligheid en de toegankelijkheid van de ruimte.

Welke gevolgen heeft verhuur voor uw inkomstenbelasting?
Wanneer u besluit om (een deel van) uw pand te verhuren geniet u huurinkomsten. Afhankelijk van de situatie kunnen deze worden belast in Box 1 als zijnde resultaat uit overige werkzaamheden of als verhuurd vastgoed in Box 3. Om duidelijk te krijgen welke gevolgen verhuur heeft voor uw inkomstenbelasting is het altijd raadzaam om dit vooraf te bespreken met uw accountant.

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken van belang. Laat u daarom altijd adviseren door een bedrijfsmakelaar. Overweegt u om uw pand (deels) te gaan verhuren? Neem vrijblijvend contact met de bedrijfsmakelaars van RBMT op, wij denken graag met u mee.