De vastgoedmarkt is een belangrijk issue voor de provincies. De NVM heeft naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen per provincie geanalyseerd wat de grootste opgaven zijn.

Data en feiten
Ondersteund door eigen data en feiten heeft de NVM de vastgoedmarkt per provincie in kaart gebracht. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan per provincie. In één oogopslag wordt per infographic duidelijk hoe de woningmarkt, de agrarische markt en het commerciële vastgoed ervoor staan. Zo heeft de ene provincie een duidelijk overschot aan woningen en de ander een kantorenoverschot.

Aanbevelingen en feiten in Friesland
Friesland moet voor commercieel vastgoed de regierol pakken binnen regio’s en stimuleren om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaan complementaire regio’s en wordt voorkomen dat regio’s elkaar leegeten door onderlinge concurrentie
Het percentage van aanbod dat structureel, langer dan drie jaar te koop staat:
– 30% winkelruimte
– 31% kantoorruimte
– 25% bedrijfsruimte

Kennis delen
De komende periode deelt de NVM deze provinciale informatie met de nieuwe provinciebesturen. Hopende hiermee de besturen nuttige informatie te leveren voor het oplossen van het vastgoedvraagstuk in ons land.

Bekijk de infographic van Friesland waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de vastgoedmarkt ervoor staat.

Bron: NVM