Gerda Zijlstra is werkzaam bij RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs als register taxateur. Zij taxeert bedrijfsonroerend goed & agrarisch vastgoed. Gerda is in 1999 beëdigd als makelaar/taxateur en in 2015 heeft zij haar diploma gehaald als agrarisch taxateur. Zij legt uit wanneer een taxatierapport nodig is en welke taxatie haar het meeste is bijgebleven in de jaren dat zij werkzaam is als taxateur.

Wanneer is een taxatie nodig?

“Wanneer iemand een bedrijfspand aankoopt of een verbouwing wil financieren dan heeft de geldverstrekker een taxatierapport nodig. Dit kan ook het geval zijn bij het beëindiging van het bedrijf of bijvoorbeeld bij overname. De bank wil dan weten welke waarde het onroerend goed vertegenwoordigt. Over het algemeen geldt dat geldverstrekkers elke drie jaar een actualisatie van de waarde willen ontvangen.”

Wordt het taxatierapport nog gecontroleerd?

“Het taxatierapport moet voldoen aan de vereisten van het NRVT. Dit is de overkoepelende organisatie waarbij de taxateur ook staat geregistreerd. Zij kunnen steekproefsgewijs taxatierapporten controleren. Daarnaast is het bij RBMT zo dat een taxatie altijd wordt gecontroleerd door een tweede taxateur (4-ogen-principe). Deze bekijkt welke rekenmethodes zijn toegepast en hoe de waarde tot stand is gekomen. Als de tweede taxateur het niet eens is met de waarde bepalen zij in goed overleg de juiste waarde.”

Welke taxatie staat jou het meeste bij?

“Na al die jaren taxeren zijn er uiteraard veel indrukwekkende taxatiemomenten. Dit komt doordat het taxatiewerk onroerend goed elke keer weer een andere exploitatie en veelal bedrijfsvoeringen met grote processen beslaat. Het is altijd leuk om deze processen te mogen aanschouwen. Als ik toch iets moet benoemen is dat de taxatie van meerdere vuurwerkbunkers op één terrein welke niet meer in gebruik waren. Dit was een zeer bijzonder object en gaf een soort verlaten stad idee. Ook een palingkwekerij en een grote afvalverwerker waarbij je tussen visbakken en enorme hopen afval loopt maakt indruk en blijft je bij. Elk pand is voor het bepalen van de waarde weer uniek, waardoor het uitdagend blijft.”

Wilt u de waarde weten van uw bedrijfspand of bent u van plan iets aan te kopen? Neem contact op met Gerda, zij beantwoordt graag uw vragen en kan een taxatierapport verstrekken.