De Nederlandse woningbeleggingsmarkt zit al sinds 2014 in de lift en brak in 2018 alle records. Directeur Marijn Snijders van Capital Value verwacht in 2019 geen trendbreuk. ‘Alle seinen staan op groen, het wordt weer een fantastisch jaar.’

Marktonderzoek is een belangrijke onderdeel van de dienstverlening van Capital Value. Afficheert zich als ‘specialist en marktleider op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt’. Vooruitlopend op het rapport waarin ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt jaarlijks worden geanalyseerd, werd via een persbericht naar buiten gebracht met de boodschap dat er nog nooit zoveel huurwoningen in Nederland waren verkocht als in 2018. ‘Circa 46.000, met een gezamenlijke waarde van 8,5 miljard euro’, aldus Snijders. ‘Dat betekende een groei van maar liefst 63% ten opzichte van het woningbeleggingsvolume in 2017, dat ook al een recordjaar was. Daarmee waren woningen in 2018 voor het eerst de belangrijkste beleggingscategorie: er werd meer belegd in woningen dan in kantoren, logistiek vastgoed, winkels, cafés en restaurants.’

Volgens Snijders is de belangstelling van buitenlandse pensioenfondsen opvallend groot. ‘Ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. In 2018 nam het aantal buitenlandse beleggers met Nederlandse huurwoningen in hun portefeuilles toe van 25 naar 32. In totaal gaat het om ongeveer 45.000 huurwoningen die in buitenlandse handen zijn, een aantal dat de komende jaren wel eens zou kunnen verdubbelen.’

Minder vanzelfsprekend

De Capital Value-directeur verwacht niet dat de belangstelling vanuit het buitenland in 2019 zal afnemen. ‘Onder invloed van economische en politieke ontwikkelingen in het buitenland, zullen de marktontwikkelingen ook in Nederland minder vanzelfsprekend zijn. Partijen worden kritischer, maar dat doet niets af aan de positieve eigenschappen van Nederland in het algemeen en de woningmarkt in het bijzonder. Die wordt als zeer robuust gezien. Voor beleggers uit binnen- en buitenland is het een veilige haven, dankzij het stabiele politieke klimaat, de goed draaiende economie, de bevolkingsgroei, het stabiele rendement en het feit dat er de komende jaren een tekort blijft.’

Nieuwe samenwerkingsvormen

Capital Value heeft becijferd dat in 2018 41% van het woningbeleggingsvolume, circa 3,5 miljard euro, werd belegd in nieuwbouwprojecten of transformaties. Wat opviel was dat naast buitenlandse beleggers ook particuliere beleggers uit Nederland meer geld staken in nieuwe huurwoningen. Vooral in de particuliere sector, terwijl woningcorporaties meer nieuwe sociale huurwoningen toevoegden aan hun gezamenlijke voorraad. Snijders: ‘De kapitaalinjecties leidden tot een uitbreiding van de woningvoorraad met circa 19.000 nieuwe huurwoningen, niet genoeg om de tekorten weg te werken. Afgaande op het aantal afgegeven bouwvergunningen, zijn de ambities van de Nationale Woonagenda niet gehaald.’

Woningcorporaties en beleggers moeten daarom volgens Snijders ook in 2019 blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. En bouwers, ontwikkelaars en gemeenten moeten blijven investeren in snellere, innovatieve en hoogwaardiger bouwprocessen. ‘Om die reden juich ik de komst van gespecialiseerd kapitaal uit het buitenland toe.

Snijders benadrukt dat die belangstelling van buitenlandse beleggers nog een voordeel heeft: in hun kielzog krijgen ook buitenlandse banken en verzekeraars toegang tot de Nederlandse woningmarkt. ‘In de wetenschap dat Nederlandse banken het niet alleen kunnen, betekent dat dat er nog meer kapitaal beschikbaar komt om de tekorten aan bijvoorbeeld starterswoningen, zorgwoningen en middeldure huurwoningen versneld terug te dringen.’

 

Bron: Vastgoedmarkt