Taxatie zakelijk onroerend goed Friesland

Als grootste taxatiekantoor van Friesland verzorgt RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs al ruim 15 jaar taxaties van commercieel vastgoed van de hoogste kwaliteit. We leveren gekwalificeerde taxatierapporten in Noord-Nederland aan:

 • MKB-ers, eigenaars/gebruikers
 • Institutionele beleggers
 • Vastgoedfinanciers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Alle geldverstrekkende instellingen.

Taxatierapport nodig voor object in Friesland?

Indien de taxatie bij een geldverstrekkende instelling ingeleverd dient te worden, dan kunt u voor een snelle afhandeling hier aangeven welke instelling het betreft.
Alex

Bedrijfspand taxeren Friesland

Actuele marktwaarde van uw vastgoed

Veel factoren zijn van invloed op de waarde van uw commercieel vastgoed. Marktontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijfspand meer of juist minder waard wordt. Om op het goede moment de juiste beslissing te kunnen nemen, is het van belang dat u continu op de hoogte bent van de actuele marktwaarde van (uw) bedrijfsonroerend goed. De erkende taxateurs van RBMT geven u daarin inzicht met uitgebreide en gekwalificeerde taxatierapporten.

Offerte binnen 24 uur

BOG taxatie Friesland

Een objectieve taxatie van commercieel vastgoed is een belangrijke voorwaarde voor financiering. Daarom hecht RBMT veel waarde aan het verstrekken van een hoogwaardig, eerlijk en onafhankelijk taxatierapport van uw bedrijfspand. Voor het vaststellen van de juiste waarde van commercieel vastgoed, mag u op ons als ervaren vastgoedprofessional met specifieke kennis van het vakgebied rekenen, zoals commercieel vastgoed, winkels of bijzonder vastgoed zoals kerken en benzinestations.

Vraag offerte aan

Soorten zakelijke taxaties

Wij voeren taxatieopdrachten uit voor lokale Mkb’ers en regionale ondernemingen, maar ook voor institutionele beleggers, vastgoedfinanciers, woningcorporaties en zorginstellingen. Ons track-record omvat onder andere:

 • Kantoren, winkels en bedrijfspanden
 • Deskundigenberichten (rechtbanktaxaties)
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Grootzakelijk vastgoed
 • Exploitatie gebonden vastgoed
 • Projectontwikkeling en herontwikkeling
 • Grondwaardebepaling
 • Woningcomplexen
 • Verhuurde woningen, appartementen en studio's / kamers
 • Bedrijfswoningen
 • Bijzondere objecten (o.a. sporthallen, kerken, kloosters)

RBMT taxateurs staat op de shortlist bij alle gerenommeerde banken en heeft ruime ervaring als deskundige in huurprijsherzieningstrajecten ex artikel 7: 303 BW.

TMI taxatie Friesland

Om de kwaliteit van onze taxatierapporten te kunnen garanderen, zijn wij aangesloten bij het het Taxatie Management Instituut. TMI staat voor kwaliteit en hecht veel waarde aan de uniformiteit en transparantie van taxaties. Elk taxatierapport dat wordt uitgebracht door RBMT (via fluX) is TMI gecertificeerd. Daarmee voldoen onze taxatierapporten aan de strengste kwaliteitseisen gesteld en gecontroleerd door het TMI.

Direct offerte aanvragen

U ontvangt uw offerte binnen 24 uur

NRVT Taxatierapport in Leeuwarden

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen: Register Taxateurs (NRVT).

Taxatie aanvragen

Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 10
8448 JB Heerenveen

Leeuwarden
Heliconweg 6
8914 AS Leeuwarden

Back to top