ESG is het nieuwe duurzaam


Bij RBMT zien we al jaren de ontwikkeling dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt in verschillende onderdelen van de vastgoedmarkt.

ESG is het nieuwe duurzaam
12 okt. 2023·
Leestijd:

Bij RBMT zien we al jaren de ontwikkeling dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt in verschillende onderdelen van de vastgoedmarkt. Gebruikers zoeken duurzame panden, kopers zoeken duurzame panden en eigenaren zijn druk bezig om hun panden te verduurzamen. Onder de noemer ESG – Environmental, Social en Governance – zijn hiervoor een aantal meetbare criteria opgesteld:

Environmental (milieu): richt zich op het stimuleren van duurzame investeringen en geeft inzicht in hoe een bedrijf presteert op het gebied van milieu, zoals CO2-uitstoot en water- en energieverbruik.

Social (sociaal): staat voor hoe wordt omgegaan met werknemers en leveranciers in het kader van diversiteit en gezond- en veiligheid.

Governance (bestuur): meet hoe een bedrijf wordt bestuurd op het gebied van beloningen, belasting en corruptie.

Van ondernemingen wordt verwacht dat ze steeds meer rekening gaan houden met ESG.

Het is vastgelegd in Europese en nationale wet- en regelgeving en maakt onderdeel uit van de policy van banken en veel beleggers. OP Europees niveau is vanaf 2023 de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) geïntroduceerd. Deze richtlijn verplicht grote bedrijven om niet-financiële prestaties te rapporteren en te laten controleren. De verwachting is dat het midden- en kleinbedrijf hier in de nabije toekomst ook aan moet voldoen.

Het concept is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’: People, Planet, Profit. ESG wordt dus gebruikt om de duurzaamheid van investeringen in bedrijven te meten.

Bron: NVM.nl

Bron: flib.nl

Andere interessante nieuwsartikelen

Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 10
8448 JB Heerenveen

Leeuwarden
Heliconweg 6
8914 AS Leeuwarden

Back to top