Sinds 2017 geldt een nieuw model huurovereenkomst woonruimte, opgesteld door de Raad voor de Onroerende Zaken (ROZ). Hierin worden vier opties gegeven voor de duur van de huurovereenkomst.

Aanleiding voor de wijzigingen is onder meer dat sinds 1 juli 2016 het huurrecht woonruimte is verruimd. Zo is bijvoorbeeld een optie toegevoegd waarbij een kortere huurperiode mag worden aangegaan en er minder huurbescherming geldt.

Welke opties zijn er?

Soms is het mogelijk om een woning voor korte tijd te huren of te verhuren. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. In het kort komt het er op neer dat voor een zelfstandige woonruimte (met eigen voordeur en/of opgang) een contract van maximaal 2 jaar kan worden afgesloten. Voor onzelfstandige woonruimte (bijv. studentenkamer) is dit maximaal 5 jaar.

Eindigt de huurovereenkomst automatisch?

De huurovereenkomst eindigt na de afgesproken termijn automatisch, de verhuurder moet dit wel minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van tevoren bevestigen aan de huurder. Deze waarschuwing moet schriftelijk, maar in de rechtspraak wordt verzending per e-mail ook geaccepteerd, mits kan worden aangetoond dat de huurder de waarschuwing daadwerkelijk heeft ontvangen. Waarschuwt de verhuurder niet (aantoonbaar) binnen de gestelde periode, dan wordt de huur voor onbepaalde tijd verlengd.

Mag het huurcontract worden verlengd?

Voor een zelfstandige woning, bijvoorbeeld een appartement in Leeuwarden, is door een huurder een huurcontract aangegaan voor bepaalde tijd. Dit termijn mag maximaal 2 jaar zijn. Er is in het desbetreffende contract een huurtermijn opgenomen van 1 jaar. Nadat de termijn is verstreken, eindigt het contract automatisch, de verhuurder moet de huurder hier tijdig van op de hoogte stellen. Wil de huurder toch verlengen, dan wordt het contract omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook indien de eerste huurtermijn nog geen 2 jaar heeft gelopen.

Mag het huurcontract tussentijds worden opgezegd?

Nog even terug naar het appartement in Leeuwarden. Er is een huurtermijn afgesproken van 1 jaar, mag de huurder dit ook eerder opzeggen? Ja, het contract kan tussentijds worden opgezegd. De huurder moet dan een opzegtermijn aanhouden die gelijk is aan de betalingstermijn met daarbij in acht genomen dat de opzegging minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden vooraf moet plaatsvinden. De verhuurder mag niet tussentijds opzeggen.

Bron: Vastgoedmarkt